Turbo Traffic Solutions

Home

Werkwijze

Portfolio

Publicaties

Dissertatie

Varia


WERKWIJZE

Advies nieuwe verkeerssituaties
Afwegen van oplossingsvarianten op basis van verkeersafwikkeling
Turborotondeverkenner (in ontwerp) gebaseerd op nieuw onderzoek

Evaluatie bestaande rotondes
Bijvoorbeeld in teamverband met opdrachtgever voor het opsporen van ontwerpfouten.
Van belang voordat een bestaand kruispunt of rotonde opnieuw wordt geasfalteerd.

Oplossen problemen weggebruikers
bewegwijzering
markering
wegkanten

Implementeren nieuwe richtlijnen
Ontwerpen met inzicht in de achtergrond van aanbevelingen en richtlijnen, bijvoorbeeld in de vorm van een groepstraining of een één op één begeleiding van de ontwerper.

Transparante afweging van varianten met grote kostenverschillen, ruimtebeslag etc.
Bij voorkeur in teamverband met opdrachtgever.