Turbo Traffic Solutions

Home

Werkwijze

Portfolio

Publicaties

Dissertatie

Varia


PORTFOLIO

Medewerker Provincie Zuid-Holland:
1971-1987: Stafmedewerker Verkeer, met name belast met de begeleiding van verkeersstudies.
1987-2003: Hoofd bureau Verkeer, belast met verkeersonderzoek, verkeers(regel)techniek en verkeersveiligheid.
2003-2010: Strategisch beleidsadviseur Verkeer en
Gastdocent TU-Delft
2003-heden: Gastdocent geometrisch ontwerp wegen en kruispunten
Turbo Traffic Solutions Zoetermeer
Sinds 2010: Verkeersadviseur
Beroepsmatige nevenactiviteiten:
1977-1982: Docent verkeersonderzoek en -prognostiek avond-HTS, opleiding verkeerskunde te Den Haag.
1983 -1989: Docent parttime opleiding voor het Hoger Planologisch Onderwijs te Utrecht.
1980: Gastdocent cursus "Prognosemodellen voor personenvervoer" van de Postakademiale Vorming Verkeerskunde.
1996: Gastdocent SWOV-cursus Duurzaam-veilige infrastructuur buiten de bebouwde kom: Duurzaam-veilig binnen de provincie Zuid-Holland
1997 en 1999: Gastdocent Postacademisch Onderwijs (PAO), cursus "De bakens verzetten in het verkeersveiligheidsbeleid: Bevordering verkeersveiligheid op wegen buiten de bebouwde kom".
1999: Gastdocent PAO Vervoerswetenschappen en Verkeerskunde, cursus Doelgroepen in verkeer en vervoer:
2000: Gastdocent DTV-studiedag Verkeerslichtenregelingen: Duurzaam veilige verkeerslichten.
2002 -heden: Gastdocent, belast met verzorgen van de opzet van de DTV-cursussen "Meerstrooksrotondes" en "Ontwerp Turborotondes".
2003 en 2005: Gastdocent PAO-cursus "Ontwerpen van Wegen en Kruispunten" voor het onderdeel "Verkeersproces op niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom".
2003 - heden: Verkeerskundige advisering overheden en adviesbureaus.

Onderwerpen
Voorbereiden bestuurlijke nota's op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersmanagement
Managen voorbereiding infrastructuurprojecten
Ontwikkelen nieuwe verkeersoplossingen zoals turborotonde (meer dan 100 gerealiseerd), turboplein, kruispuntplateaus op kruispunten met verkeerslichten
Begeleiden ontwerpers bij het implementeren van nieuwe verkeerskundige oplossingen.