Turbo Traffic Solutions

Home

Werkwijze

Portfolio

Publicaties

Dissertatie

Varia


PUBLICATIES

Verkeerstechnische publicatie vóór 1987
 • Fortuijn, L.G.H. (1974). "Maatregelen tegen kop-staartbotsingen bij verkeerslichten", Verkeerstechniek, 1974, 2, ANWB, Den Haag.

  Diverse publicaties op het gebied van verkeersprognostiek 1974 - 1986.
  Een selectie:
 • Fortuijn, L.G.H. en Sloet tot Everlo, bn. F. (1974). Provinciale vervoers- en verkeersstudie Zuid-Holland, Verkeerstechniek 1974, 8 en 9, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H. (1976). "Bereikbaarheid als vestigingsplaatsfactor, een alternatieve notatie voor Hamerslag's model", Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1976
 • Fortuijn, L.G.H. (1979) "Het logitmodel en de praktijk", discussiebijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1979.
 • Fortuijn (1980). "Bereikbaarheid en het geaggregeerde distributiemodel; een gedragstheoretische interpretatie", bijlage 6 van onderdeel 24.E.1 "Provinciale vervoer- en verkeersstudie Zuid-Holland" van het cursusmateriaal van de cursus "Prognosemodellen voor Personenvervoer" van de Stichting Postacademiale Vorming Verkeerskunde, 1979-1980.
 • Hamerslag, R., Fortuijn, L.G.H. e.a. (1981). "Een toepassing van binaire kalibratie in een regionale studie", Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1981.

  Publicaties 1987-2003
 • Fortuijn, L.G.H. (1992a). "Een duurzaam veilige weginfrastructuur: waar gaat het om?" in Grenzen aan de snelheid, Studiedag van Wijs op weg, 7 mei 1992.
 • Fortuijn, L.G.H. (1992b). "A sustainable safe road infrastructure; the start of the realization", First World Congress on Safety of Transportation, 26-27 November 1992, Delft.
 • Fortuijn, L.G.H. (1992c). "Duurzaam veilig verkeer: nu de praktijk", Verkeerskunde 1992, 12, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H. (1994). "Preventief beleid voor duurzaam veilig verkeer" en "Doordachte maatregelen gunstig voor duurzaam veilige verkeer", Wegen 1994, 7 en 9, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. en Weijmans, G (1995a). "Kosten en baten duurzaam veilig", Verkeerskundige werkdagen 1995, CROW, 1995.
 • Fortuijn, L.G.H. en Kramer, D.T. (1995b). "Wegcategorisering: relatie tussen ritduurcriterium; een bijdrage tot discussie", Verkeerskundige werkdagen 1995, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (1995c). "Stabiliteit van kencijfers verkeersveiligheid, voor verschillende schaalniveaus", Verkeerskundige werkdagen 1995, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (1995d). "Kencijfers veiligheid kruispunten, overwegingen voor een verklarend model voor de relatie tussen ongevallen en kruispuntintensiteiten", Verkeerskundige werkdagen 1995, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (1995e). "Nog meer verkeer over de rotonde?" Verkeerskunde 1995, 12, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H. en Harte, V.F. (1997a). "Meerstrooksrotondes: verkenning van nieuwe vormen, Verkeerskundige werkdagen 1997, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H.(1997b) "Snelheidsbeheersingsproject N216, Evaluatie-periode 1993 t/m 1995", Verkeerskundige werkdagen 1997, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (1998) "Speed control project N216 (Schoonhoven-Gorinchem), Period under evaluation 1993 - 1995", Second World Congress on Safety of Transportation, 18-20 February 1998, Delft.
 • Fortuijn, L.G.H. en Carton, P.J. (2000a). "Turbopleinen: een beproefd concept in een nieuw jasje", Verkeerskundige werkdagen 2000, CROW, Ede. ("Turbo circuits: A well-tried concept in a new guise". www.pzh.nl/ onderwerpen/ verkeer en vervoer/ Turbo circuits).
 • Fortuijn, L.G.H. (2000b). "Rotonde-pijlmarkering", Verkeerskundige werkdagen 2000, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2000c). "Verhoogde baanscheidingen op een twee-strooksrotonde; keuze tussen kans op aansprakelijkheid of veiligheid", Verkeerskundige werkdagen 2000, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2000d). "Duurzaam veilige verkeerslichten", Verkeerskundige werkdagen 2000, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2001a). "Automatische voertuiggeleiding (AVG) bij verkeerslichten; een optie met perspectief", Symposium Dynamisch Verkeersmanagement, april 2001, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H.(2001b). "Kosten-effectiviteitsanalyses van Verkeersmanagementprojecten", Symposium Dynamisch Verkeersmanagement, april 2001, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H.(2001c). "Evaluatie van doelgroepenvoorzieningen". Verkeerskundige werkdagen 2001, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H.(2001d). "De stand van zaken van de turbo- en kluifrotonde". Verkeerstechnische Leergang 2001, ANWB, Den Haag.

  Publicaties 2003-heden
 • Fortuijn, L.G.H.(2003a). "Turbopleinen met verkeerslichten; het geometrisch ontwerp". Verkeerskundige werkdagen 2003, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. en de Leeuw, A.M.(2003b). "Turbopleinen met verkeerslichten; verkeersregeling en -afwikkeling". Verkeerskundige werkdagen 2003, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. en Carton, P.J. (2003c). "Kosten baten tweede fase duurzaam veilig provinciale wegen in Zuid-Holland". Verkeerskundige werkdagen 2003, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H.(2003d). "Explosieve groei van kop-staartbotsingen: wat doen we er aan?" Verkeerskundige werkdagen 2003, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H.(2003e). "Linksafvakken op kruispunten: met of zonder middengeleider? Verkeerskundige werkdagen 2003, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2003f). "Pedestrian and Bicycle-Friendly Roundabouts; Dilemma of Comfort and Safety", contribution to the Annual Meeting of the Institute of Transportation Engineers in Seattle in 2003, ITE, Washington D.C, USA.
 • Braimaister, L en Fortuijn, L.G.H. (2005). "Wegverbreding en/of bermverharding van smallere provinciale wegen: wat is het belang voor de verkeersveiligheid?" Verkeerskundige werkdagen 2005, B18, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H., P.J Carton en B.J. Feddes (2005). "Veiligheidseffect van kruispuntplateaus op gebiedsontsluitingswegen" Verkeerskundige werkdagen 2005, B20, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2005a). "Veiligheidseffect turborotondes in vergelijking met enkelstrooksrotondes." Verkeerskundige werkdagen 2005, B27, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2005b). "Voorrangsregeling fietsers op rotondes; overzicht van gegevens uit Nederlandse studies sinds 2000". Verkeerskundige werkdagen 2005, B52, CROW, Ede.
 • Hansen, I.A. und Fortuijn, L.G.H. (2006). "Steigerung der Leistungsfähigkeit und Sicherheit von mehrspurigen Kreisverkehrsplätzen durch Spiralform" in Straßenverkehrstechnik 1.2006, pag. 37 42.
 • Fortuijn, ir. L.G.H. en jhr. mr. H.J.J. de Bosch Kemper (2006). "Rotondes en turborotondes Over pijlen, strepen en stroken" in Verkeersrecht 2006, 4, pag.101- 106, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H. en P.J. Carton (2007). "Meerstrooksrotondes en pijlmarkering (artikel 78 RVV)" Verkeerskundige werkdagen 2007, B6, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. en P.J. Carton (2007). "Turborotondes en lijnmarkering (artikel 76 RVV)". Verkeerskundige werkdagen 2007, B7, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. en A.S. van Beinum (2007)."Nieuwe inzichten in rotondecapaciteiten". Verkeerskundige werkdagen 2007, B9, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2007). "Nederlands Ontwerpvoertuig Trekker-opleggercombinatie niet Europees goedgekeurd; Enige kritische kanttekeningen bij CROW-publicatie164a". Verkeerskundige werkdagen 2007, B8, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2007). "Doorrijcurve en rammelstroken op rotondes; Enige kritische kanttekeningen bij CROW-publicaties 126 en 220", Verkeerskundige werkdagen 2007, B8, CROW, Ede.
 • Baan, Dirk de, John Boender een Bertus Fortuijn. (2008) "Turborotondes: een opkomend fenomeen; CROW brengt richtlijnen uit voor afweging, ontwerp en voorlichting". Verkeerskunde 2008, 3, ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, L.G.H. (2008)."Turboplein maakt zijn naam waar'. Bijdragebundel Studiedag Verkeerslichtenregelingen 12 maart 2008, DTV Consultants, Breda.
 • Fortuijn, Lambertus G.H (2009a). "Turbo Roundabouts: Design Principles and Safety Performance", Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, No. 2096, Washington, D.C., 2009, pp.16-24.
 • Fortuijn, Lambertus G.H (2009b). "Turbo Roundabouts: Estimation of Capacity", Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, No 2130, Washington, D.C., 2009, pp 83-92.
 • Fortuijn, L.G.H. (2009c) "Bewegwijzering turborotondes: Introductie van de strookwisselwegwijzer", Bijdrage 5150802 aan Verkeerskundige werkdag 2009, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. (2009d) "Verbeterde bebording en markering turboplein", Bijdrage 5150803 aan Verkeerskundige werkdag 2009, CROW, Ede.
 • Fortuijn, L.G.H. en A.M. de Leeuw, (2009e). "Eenvoudige wachtrijformules voor een stationair verkeersproces", Bijdrage 5150808 aan Verkeerskundige werkdag 2009, CROW, Ede.
 • Fortuijn, ir. L.G.H. (2010). Rotondes en kennisuitwisseling, Second Opinion, Verkeerskunde 2010, 1, pp. 38-39. ANWB, Den Haag.
 • Fortuijn, Bertus en John Boender (2010). Nieuwe generatie bewegwijzering turborotondes en turbopleinen, weggebruik geeft nieuw inzicht. Verkeerskunde 2010, 03, pp. 32-37. ANWB, Den Haag.

  Eervolle vermeldingen
  2002: Het gemeentebestuur van Reeuwijk geeft de rotonde aansluiting N459-A12-noord de straatnaam: ir. L.G.H. Fortuijnrotonde.
  2005: Oeuvreprijs voor de bijdragen aan de Verkeerskundige Werkdagen, vanwege "de vernieuwende elementen, de uitgebreid beschreven analyse van de problematiek en de bruikbaarheid voor anderen".